• +90 342 360 12 00 - 39 99

Merkezin Amacı


Merkezin amacı; Ülkemizin enerji arz güvenliğinin ve verimliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarında çeşitliliğin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımında kayıpların azaltılması, ekonomik, sosyal kalkınma, rekabet gücü ve ulusal güvenlikte önemli bir yer tutan enerji alanında, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştirerek, özelde Üniversite enerji giderlerinin kontrol altına alınması ve azaltılması için çalışmalar yapmaktır.

 

 

Yönetim


Müdür: Doç. Dr. Adem Atmaca

Mühendis:

Sekreter:

Tekniker:

 

 

Yönetim Kurulu Üyeleri


1- Doç. Dr. Adem Atmaca

2- 

3-

4-

5-

 

 

Danışma Kurulu Üyeleri


1-

2-

3-

4-

5-